martedì 6 marzo 2007

Q: “Ano’ng bahagi ba ng Misa dapat na maabutan para maituring na nakapagsimba?”

Simpleng sagot: Entrance Procession

Mahabang sagot at paliwanag:
Marami sa atin ang may maling ugali na dumating sa Misa sa kalagitnaan, sa bahagi ng mga pagbasa, o kaya habang homiliya o kaya sa pag-aalay dahil ang iniisip ay basta nakadalo o basta nagampanan ang “Sunday Obligation.”

Ang ating Banal na Misa ay may dalawang bahagi, ang Liturhiya ng Salita at Liturhiya ng Eukaristiya, na may kaukulang Panimula at Pangwakas. Hindi maaaring hatiin ang Misa gaya ng pelikula, na puwede pang panoorin sa susunod na oras.

Lahat ay dapat nasa Misa mula simula hanggang katapusan.

Nessun commento: